CHARAKTERYSTYKA,  POCHODZENIE,  WALORY,  OCHRONA  PRAWNA

 

Kopalnia Ćwiczebna przy Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej w Dąbrowie Górniczej miała na celu zaznajamianie uczniów z urządzeniami górniczymi. Budowę kopalni rozpoczęto w 1927 roku, a pierwszy etap zakończono w 1929 roku. Wykonane wyrobiska miały długość ok. 250 m. i miały charakter sztolni. Wykonywane w latach 1958 – 1966 prace górnicze polegały na zwiększeniu ilości wyrobisk oraz wykonaniu prac zabezpieczających. Zajęcia praktyczne uczniów szkół górniczych były prowadzone w Kopalni Ćwiczebnej do 1994 roku. Po zakończeniu „roli szkolnej”, kopalnia została mocno zaniedbana. Doszło do zalania korytarzy wodą. Stan techniczny stał się na tyle zagrażający życiu, że została ona zamknięta. Powstał problem, jak ratować tą cenną dla miasta budowlę. Pieczę nad sztolnią przejęło wówczas dąbrowskie Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Doskonale zachowane wyrobiska węglowe, chodniki i maszyny mogły zostać uznaną atrakcją turystyczną zarówno dla turystów krajowych jak i zagranicznych. Wszystko wygląda tu bowiem, jak w prawdziwej kopalni. Wąskie, kręte korytarze ciągnące się na przestrzeni kilkuset metrów, maszyny i ekspozycje mające przybliżyć zwiedzającym tradycje górnicze. Od stycznia 2010 roku Kopalnia Ćwiczebna udostępniona jest do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna o długości 650 m, przy różnicy poziomów 25 metrów.

 

ORGANIZATOR  ZWIEDZANIA

Muzeum Miejskie „Sztygarka”

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69

tel. +48 32 726 41 85

e-mail: sekretariat@muzeum-dabrowa.pl

www.muzeum-dabrowa.pl

 

POŁOŻENIE, DOJAZD

 

Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Górnicza Z centrum Dąbrowy Górniczej kierujemy się Al. Tadeusza Kościuszki w stronę dzielnicy Mydlice, po około 600m skręcamy w prawo w ulicę Górniczą. Idąc nią w górę po około 150m z lewej strony widnieje charakterystyczne wejście do sztolni.

REZERWACJA DLA WYCIECZEK

 

Rezerwacja wycieczek i informacje o zwiedzaniu dostępne w siedzibie Muzeum oraz pod nr. tel: +48 37 726 41 85. Zakup biletów w kasie Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

DOSTĘPNOŚĆ  OBIEKTU  DLA  TURYSTÓW

 

Godziny zbiórki do kopalni: Wtorek – 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. Czwartek – 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Sobota –  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Niedziela – 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 – w niedzielę wejścia bezpłatne.

Czas zwiedzania udostępnionej części trasy turystycznej: 45 minut. Grupy maksymalnie do 15 osób.

Wstęp na pierwszy poziom od 6 do 9 roku życia. Wstęp na poziomy pierwszy i drugi od 10 roku życia.

Temperatura wewnątrz ok. +9° C.

Wilgotność ok. 98 %. Trasa jest oświetlona elektrycznie.

Zwiedzanie Muzeum – Wtorek, środa, piątek: 09.00-15.00. Czwartek: 10.00-19.00. Sobota: 8.45-15.00. Niedziela: 12.00-16.00. Poniedziałek: nieczynne.

Powrót do "Kopalnie"