CHARAKTERYSTYKA,  POCHODZENIE,  WALORY,  OCHRONA  PRAWNA

Jest jedną z najstarszych na Górnym Śląsku. Swoimi początkami sięga roku 1791. Była jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie. Początkowe wydobycie 120 t. w pierwszym roku istnienia, sto lat później osiągnęło cyfrę 3.300.000 t. Po II wojnie światowej kopalnia otrzymała nazwę „Zabrze”. W 1973 r. zakończono działalność górniczą na polu „Zabrze – Zachód”. Znajdujące się tu obiekty zostały w 1993 r. wpisane do rejestru zabytków województwa katowickiego jako dobra przemysłu i techniki o wartości historycznej w skali kraju. Pieczę nad nimi przejęło Muzeum Górnictwa Węglowego tworząc Skansen Górniczy „Królowa Luiza”. Wokół dawnego szybu „Carnall” położone są budynki maszynowni, nadszybia, rozdzielni elektrycznej. Odwiedzający to miejsce mają okazję zobaczyć urządzenia szybowe i łączności sygnalizacyjnej, ekspozycję zawiesi klatkowych, warsztat szybowy, oddziałową stację ratownictwa górniczego, a także wnętrza rozdzielni elektrycznej 6 KV. Główną atrakcją Skansenu jest czynna, jedyna tego typu w Europie, parowa maszyna wyciągowa z 1915 r. o mocy 2 tys. KM, która obsługiwała szyb o głębokości 503 m. Silnik wyciągu posiada 2 cylindry o średnicy ok. 1m oraz tarczę cierną KOEPEGO o średnicy 6m. Uczestnicząc w pokazie pracy tego wielkiego urządzenia zwiedzający mogą przenieść się w romantyczną, przesłoniętą mgłą czasu – epokę pary. Część podziemna położona jest wokół nieistniejącego już szybu „WILHELMINA”. Obejmuje wyrobiska z początku XIX w. i współczesne. Turyści schodzą na głębokość 35m i przemierzają podziemne korytarze o łącznej długości 1560m. Kopalniane chodniki i wyrobiska znajdują się na różnych poziomach i połączone są pochylniami. Zwiedzając podziemia można prześledzić różne techniki urabiania węgla: od XIX wiecznego filara zabierkowego po współczesne maszyny i urządzenia ścianowe. Niezapomnianych wrażeń dostarcza pobyt na terenie dwóch ścian zmechanizowanych i uczestnictwo w pokazie pracy dużych urządzeń górniczych, takich jak: strug, kombajn ścianowy i chodnikowy.

ORGANIZATOR  ZWIEDZANIA

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 19

tel. +48 32 370 11 27

e-mail: zwiedzanie@muzeumgornictwa.pl

www.muzeumgornictwa.pl

POŁOŻENIE, DOJAZD

Skansen położony jest w dzielnicy Zaborze przy głównej ulicy miasta ul. Wolności 410 za potężnym gmachem KS „POGOŃ” (hala sportowa, hotel, restauracja). Odległość od centrum ok. 2 km. Dojazd z dworca PKP (plac dworcowy) i PKS (ul. Goethego) tramwajami nr 1, 2 i 5 w kierunku Rudy Śląskiej, z ul. Wolności – 3 przystanki do Skansenu. Przy Skansenie parking dla samochodów osobowych i autokarów.

 

DOSTĘPNOŚĆ  OBIEKTU  DLA  TURYSTÓW

Trasa turystyczna rozpoczyna się w budynku Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408.

Czas zwiedzania do 3 godzin

Długość trasy: ok. 1,5 km

Ograniczenie wiekowe: : 6 lat (grupy z młodszymi dziećmi zapraszamy do zwiedzania Podziemi Kopalni Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43)
Temperatura pod ziemią wynosi 16 stopni C
Zalecamy odpowiedni ubiór i pełne obuwie z płaską podeszwą.

 

Pokaz czynnej parowej maszyny wyciągowej w każdą niedzielę o 11.30 i 12.30.

Powrót do "Kopalnie"