1.05.2009 1-szy MAJ W ZABRZU

W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia III Rzeczypospolitej. Odzyskana niepodległość i demokracja stworzyły stabilne warunki do nieskrępowanego rozwoju obywateli i całych społeczności oraz rozwoju gospodarczego kraju. Nasza obecność w NATO i Unii Europejskiej zapewnia Polsce bezpieczeństwo i możliwość wyrównania poziomu cywilizacyjnego. 20 lat pracy w warunkach wolnorynkowych zaowocowało pojawieniem się pierwszych oznak powszechnego dobrobytu. Negatywne skutki całej transformacji (bezrobocie, przestępczość, poczucie wykluczenia pewnych grup społeczno-zawodowych) oraz działania niektórych przedstawicieli klasy politycznej zaciemniają obraz osiągniętych sukcesów i przyczyniają się do gloryfikowania realiów życia w epoce PRL-u, zwłaszcza w okresie złudnej prosperity czasów gierkowskich. Szczególnie negatywnie wpływa to na młodzież, która nie pamięta tamtych czasów i nie docenia obecnych osiągnięć. Wiemy przecież, jak łatwo zmarnować wywalczoną szansę i dać się ponieść kłamliwym obietnicom różnych populistów. Tylko znajomość niezakłamanej historii daje trwałe podstawy harmonijnego rozwoju demokracji i gospodarki. Impreza „Niech się święci 1 Maj” odwołująca się głównie do czasów lat 70-tych adresowana jest w dużej mierze do osób młodych i będzie dla nich rzetelną lekcją edukacyjną. Ponadto satyryczny i piknikowy charakter wydarzenia pozwoli ludziom w średnim wieku i starszym „przenieść się” nostalgicznie w czasy ich młodości i aktywności zawodowej. Wśród wykonawców i inscenizatorów imprezy będzie sporo młodzieży, dla której uczestnictwo w takich działaniach ma walory edukacji kulturalnej. Cała impreza odbywać się będzie na terenach byłej kopalni i tym samym stanowi przykład nowatorskiego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego oraz promuje Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabrze i region jako miejsce twórczej rewitalizacji zabytków techniki.

Powrót do "Kronika"