10.VI.2010 PRACA MAGISTERSKA PT. „PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE W POLSCE”

10 czerwca 2010 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego obroniona została z wynikiem bardzo dobrym praca magisterska pt. „Podziemne Trasy Turystyczne w Polsce”. Autorka pracy – Anna Matyjasik – pracowała pod kierunkiem pani dr hab. Iwony Sagan, korzystając między innymi z opinii i doświadczeń członków naszego Stowarzyszenia. Praca zawiera wiele wnikliwych analiz, na bazie których autorka wypracowała definicję „trasy podziemnej”, wypełniając tym samym lukę pojęciową, która powodowała niejednoznaczność w dotychczasowych opracowaniach tego tematu. Zarząd Stowarzyszenia składa autorce gratulacje. Z całością pracy można zapoznać się [za zgodą autorki] w zakładce CIEKAWOSTKI.

Powrót do "Kronika"