1998-2001 ZARZĄD STOWARZYSZENIA - I KADENCJA 1998-2001

Prezes – Józef Tworek (Chełmskie Podziemia Kredowe)

Wiceprezes – Zdzisław Łazanowski (Podziemne Miasto Głuszyca)

Sekretarz – Jerzy Roszkiewicz (Jaskinia Wierzchowska)

Skarbnik – Stefan Gwóźdź (Sztolnia „Czarnego Pstrąga”)

Członek – Elżbieta Szumska (Kopalnia Złota Złoty Stok)

24-25.IV.1998  III OGÓLNOPOLSKIE FORUM PODZIEMNYCH TRAS TURYSTYCZNYCH ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE POLSKI

W dniach 24-25 kwietnia 1998 roku na Zamku Książ obradowali uczestnicy III Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Najważniejszą decyzją III Forum było utworzenie Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski – dobrowolnej organizacji przedstawicieli użytkowników i organizatorów ruchu turystycznego polskich podziemi. Wybrano Komitet Założycielski w składzie: uchwalono Statut i zatwierdzono emblemat Stowarzyszenia, wybrano Komitet Założycielski w składzie: Józef Tworek – Przewodniczący Stefan Gwóźdź – Z-ca Przewodniczącego Józef Piksa – Z-ca Przewodniczącego Jerzy Roszkiewicz – Sekretarz Elżbieta Szumska – Członek uchwalono program działania na 4-letnią kadencję, ustalono, że tymczasową siedzibą Stowarzyszenia będzie miasto Tarnowskie Góry. Podczas dwudniowego spotkania, którego organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy w Głuszycy, ZT „Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca”, ZUT „Podziemne Fabryki Walimia”, Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, uczestnicy mieli okazję poznać Zamek Książ (wraz z jego podziemiami), Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca, Podziemne Fabryki Walimia, Muzeum Przemysłu i Techniki, które na podsumowanie zorganizowało niezapomnianą, najprawdziwszą, górniczą karczmę piwną.

Powrót do "Kronika"