2003 TURYSTYKA W GMINIE I POWIECIE

Ukazała się, w serii Biblioteczka POT, jako materiał szkoleniowy dla działaczy samorządowych, pozycja książkowa pt. „Turystyka w gminie i powiecie”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gordona”. Wydawca: POT, Warszawa 2003, ISBN 83-7336-118-9. W podrozdziale „W mozaice inicjatyw” prezentowana jest działalność Stowarzyszenia jako pozytywny przykład integracji zarządzających podziemnymi trasami.

Powrót do "Kronika"