23.05.2011 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W dniu 23.05.2011 roku w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 o godz. 15.30 odbyło się zwyczajne walne zebranie członków zrzeszonych w Śląskiej Organizacji Turystycznej. Zebranie miało na celu przedstawienie sprawozdania z działalności organizacji za rok 2010, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania z wykonania budżetu organizacji za rok 2010 . Podczas zebrania większością głosów sprawozdania za rok 2010 zostało przyjęte.

Powrót do "Kronika"