27.04.2011 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W dniu 27.04.2011 roku w sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o godz. 12.00 odbyło się zwyczajne walne zebranie członków zrzeszonych w Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Zebranie miało na celu przedstawienie sprawozdania z działalności organizacji za rok 2010 oraz uchwalenie planu pracy organizacji na rok 2011. Podczas zebrania większością głosów sprawozdanie za rok 2010 zostało przyjęte. Członkowie uchwalili również plan pracy na rok 2011 oraz zmiany w statucie organizacji.

Powrót do "Kronika"