VI.1999 PODZIEMIA W "POLISH MARKET"

W renomowanym, angielskojęzycznym czasopiśmie Polish Market (nr 6 (34) june 1999) zarekomendowanych zostało 16 polskich tras podziemnych, ich rozmieszczenie w Polsce, krótkie charakterystyki opatrzone fotografiami i logo tras w artykule „UNDERGROUND TOURIST ROUTES IN POLAND”. Prezentacja tras poprzedzona została wywiadem Prezesa Zarządu SPTTP „Holes in the ground”.

1999 "POLSKA, KTÓREJ NIE WIDAĆ"

Zarząd Stowarzyszenia ustanowił certyfikat podziemnej trasy turystycznej. Celem wprowadzenia certyfikatu jest podniesienie standardów funkcjonowania i obsługi ruchu turystycznego oraz właściwe usytuowanie tras na rynku turystycznym jako produktu markowego. Regulamin certyfikatu wprowadza m.in. określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa, standardów obsługi, gwarancje dostępności dla turystów indywidualnych, poziomu promocji i wiele innych. Stowarzyszenie planuje nadanie pierwszych certyfikatów przed sezonem turystycznym 2001. Posiadanie przez trasę certyfikatu będzie dla turystów bardzo ważną wskazówką jakości usługi turystycznej.

1999 CERTYFIKAT PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ

Zarząd Stowarzyszenia ustanowił certyfikat podziemnej trasy turystycznej. Celem wprowadzenia certyfikatu jest podniesienie standardów funkcjonowania i obsługi ruchu turystycznego oraz właściwe usytuowanie tras na rynku turystycznym jako produktu markowego. Regulamin certyfikatu wprowadza m.in. określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa, standardów obsługi, gwarancje dostępności dla turystów indywidualnych, poziomu promocji i wiele innych. Stowarzyszenie planuje nadanie pierwszych certyfikatów przed sezonem turystycznym 2001. Posiadanie przez trasę certyfikatu będzie dla turystów bardzo ważną wskazówką jakości usługi turystycznej.

Powrót do "Kronika"