21-22.XI.2002 POLSKIE PODZIEMIA NA FESTIWALU W OSTRAWIE

W dniach 21-22 listopada 2002 r. w Ostrawie odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmów o Zabytkach Przemysłowych. Polskę oraz Stowarzyszenie reprezentował Jan Gustaw Jurkiewicz, kierownik Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu. Na festiwalu zaprezentowano filmy z Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Przywiezione i pokazane przez J.G.Jurkiewicza filmy, to zrealizowane przez TVP3 O/Lublin oraz SPTTP obrazy z cyklu „Polska, której nie widać” ukazujące; Skansen „Królowa Luiza”, Kopalnię Zabytkową w Tarnowskich Górach, Sztolnie Kowary, Chełmskie Podziemia Kredowe, Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Kopalnię Węgla „Nowa Ruda”. Nasze filmy, prezentujące różnorodne, zagospodarowane, przyjmujące turystów podziemia, pozytywnie wyróżniały się na tle większości, utrzymanych w ciemnych barwach, obrazów pokazujących upadające i niszczejące zabytkowe obiekty techniki przemysłowej.

VI.2002 PRACA MAGISTERSKA NA TEMAT PODZIEMI

W miesiącu czerwcu 2002 roku została obroniona z wynikiem bardzo dobrym praca magisterska nt. „Podziemia Kredowe w Chełmie jako atrakcja turystyczna”. Autorka pracy Monika Janik studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział: Wychowanie Fizyczne, Kierunek: Turystyka i Rekreacja. Praca napisana została w Instytucie Turystyki, w Zakładzie Przestrzennych i Kulturowych Podstaw Turystyki pod naukowym kierunkiem dr Romana Kowalskiego. Autorka, oprócz obszernych informacji i analiz dotyczących Chełmskich Podziemi Kredowych i miasta Chełma podała wiele informacji o podziemnych trasach turystycznych oraz działalności Stowarzyszenia.

12.IV.2002 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SPTTP

W dniu 12 kwietnia 2002 r. w Tarnowskich Górach obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPTTP. Najważniejsze decyzje Zebrania: uchwalenie programu działania na lata 2002-2005, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia do Krakowa, Wybór władz Stowarzyszenia na II kadencję. ZARZĄD: Prezes – Józef Tworek (Chełmskie Podziemia Kredowe) Wiceprezes- Zdzisław Łazanowski (Podziemne Miasto w Głuszycy) Skarbnik – Jerzy Roszkiewicz (Jaskinia Wierzchowska G.) Sekretarz – Wiesława Kołodziej (Jaskinia Wierzchowska) Członek – Stefan Gwóźdź (Sztolnia „Czarnego Pstrąga”) KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący-Jan Gustaw Jurkiewicz (Skansen”Królowa Luiza”) Sekretarz – Józef Moszny (Kopalnia w Tarnowskich Górach) Członek – Grażyna Biernacka (Chełmskie Podziemia Kredowe).

Powrót do "Kronika"