KWIECIEŃ 2016 FORUM TRAS PODZIEMNYCH

W dniach 08-10 kwietnia odbyło się w Kostrzynie nad Odrą XV Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych. W ramach części konferencyjnej wystąpiło 11 referentów poruszających – istotne dla właścicieli i użytkowników podziemnych obiektów turystycznych – zagadnienia i problemy. Obrady zostały otwarte przez gospodarzy Forum – Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszarda Skałbę i Wiceburmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Zbigniewa Biedulskiego. Następnie przedstawiciel Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zapoznał zebranych z najciekawszymi atrakcjami turystycznymi województwa lubuskiego W dalszej części obrad zajmowano się już tematyką ściśle związaną z zabytkami podziemnymi. Przedmiotem większości wystąpień były obiekty pomilitarne, co doskonale korelowało z miejscem obrad, znajdującym się prawie dosłownie na ufortyfikowanej niegdyś „granicy przyjaźni” polsko-niemieckiej. Marcin Wichrowski z Muzeum Twierdzy Kostrzyn podzielił się uwagami i refleksjami na temat tworzenia wystaw muzealnych w podziemiach obiektów fortyfikacyjnych, bazując na doświadczeniach z budowy i eksploatacji stałej ekspozycji w Bastionie Filip Twierdzy Kostrzyn. Problemy związane z badaniami, pozyskiwaniem zabytków archeologicznych i ich eksponowaniem w przestrzeniach podziemnych omówił Krzysztof Socha, reprezentujący również Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Trudności, z którymi zmierzają się prowadzący rewitalizację podziemnych obiektów pomilitarnych przedstawili: Karolina Stolorz z Muzeum Zagłębia, na przykładzie schronu w Podziemiach Będzińskich oraz Leszek Lisiecki z Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, opowiadając o obiekcie bojowym 717. Duże zainteresowanie wywołało wystąpienie Arkadiusza Bączka z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dotyczące specyfiki inwestycji w podziemiach dawnych kopalń. Przypominamy , że do końca tego roku, zgodnie z postanowieniem ustawodawcy, wszystkie podziemne trasy turystyczne zlokalizowane w byłych kopalniach będą musiały dostosować się do wymogów prawa geologicznego i górniczego. Dr Jerzy Olszewski z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi omówił wyniki dotychczasowych wieloletnich badań stężenia radonu w obiektach podziemnych. Temat, jak najbardziej na czasie, ponieważ niedługo zaczną obowiązywać nowe zapisy w unijnym prawie atomowym, określające dopuszczalną zawartość radonu. Wystąpienie Sebastiana Kosakowskiego z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej dotyczyło trudności występujących podczas pozyskiwania zabytków techniki dla celów ekspozycyjnych. Podobnie, jak na ubiegłorocznym Forum, rewelacyjną prezentację przedstawił dr Waldemar Affelt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym razem poruszał zagadnienia technoestetyki  i relacji między wrażliwością odbiorcy a walorami estetycznymi, emocjonalnymii poznawczymi zabytków techniki na przykładzie Kanału „Dętka” Muzeum Miasta Łodzi.

Piękna pogoda następnego dnia sprzyjała wycieczce do Berlina, przygotowanej dla uczestników Forum przez Muzeum Twierdzę Kostrzyn. Niestety, plany zwiedzenia berlińskich schronów z czasów II wojny światowej pokrzyżował Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia VBB, który nie zdołał podstawić – z powodów technicznych – pociągu na planowaną w rozkładzie godzinę. W związku z tym nie mogliśmy stawić się w podziemiach o umówionej wcześniej godzinie, a przełożenie zwiedzania na późniejszy termin dla tak licznej grupy okazał się niemożliwy. Berlin oferuje oczywiście wiele innych atrakcji, więc problemów z interesującym spędzeniem czasu w stolicy Niemiec nie było.

Po powrocie czekało nas zjawiskowo zwiedzanie ruin Starego Miasta w Kostrzynie z Dyrektorem Muzeum Rysiem Skałbą w roli przewodnika, oraz nowo otwartej, świetnej ekspozycji w Bastionie Filip. Bardzo miła atmosfera późniejszego pikniku w pobliżu Bramy Chyżańskiej sprzyjała pogłębianiu znajomości i kontynuowaniu tematów podziemno-turystycznych.

Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych zakończyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski, które odbyło się w niedzielę w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Powrót do "Kronika"