MAJ 2017 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

22 maja w Krakowskim foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego, odbyło się Walne Zebranie Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W spotkaniu uczestniczyła Justyna Tokarczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zarząd Małopolskiej Organizacji Turystycznej przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2016 i zaprezentował plan działań podejmowanych w roku 2017. Zarówno podsumowanie aktywności, jak i raport planu pracy, zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2016.  Po Walnym Zebraniu, Członkowie mieli okazję zwiedzić Teatr im. Juliusza Słowackiego wraz z przewodnikiem. Ponadto została przedstawiona fascynująca historia sceny, na której w XIX i XX wieku kształtowała się współczesna dramaturgia, nowoczesna inscenizacja, scenografia oraz aktorstwo.

Powrót do "Kronika"