MARZEC 2014 XIII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych – Krzemionki, Opatów 14-16.03.2014r.

Sprawozdanie XIII Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych

W dniach 14-16 marca 2014 roku w Krzemionkach i Opatowie odbyło się już XIII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Organizacja takich spotkań ma na celu przeprowadzenie obrad w duchu pogłębienia integracji i współdziałania na rzecz dalszego rozwoju polskich podziemnych atrakcji turystycznych ku pożytkowi całej branży turystycznej, regionów oraz każdej podziemnej trasy. Inicjatorem i koordynatorem tych wyjątkowych spotkań „ludzi podziemnych” było Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski oraz gospodarze Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki a także Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie.

Nie zabrakło zarówno w piątek jak i w sobotę przedstawicieli samorządów lokalnych, archeologów jak również lokalnej prasy, radia i telewizji. Zarząd Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski, chce serdecznie podziękować gospodarzą tegorocznego Forum Podziemnych Tras Turystycznych Polski za ich wkład i inicjatywę przy pracach przygotowawczych aby to spotkanie mogło się odbyć i cieszyć się tak dużym zainteresowanie wśród „ludzi podziemnych”. Konferencję zrealizowano przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach udzielonego patronatu nad całym przedsięwzięciem.

Pierwszego dnia pobytu uczestnicy zwiedzali Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki – jest to zabytek archeologiczny Polski i jeden z najcenniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy Forum, w trakcie poczęstunku omawiali zagadnienia związane z udostępnianiem tak nietypowego obiektu.

W sobotę 15 marca br., uczestnicy Forum zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną w Opatowie – jest to obiekt historyczny, przykład unikalnej architektury podziemnej, miejsce ekspozycji historycznej związanej z dziejami miasta. Po zwiedzaniu nastąpiły oficjalne obrady.

Najpierw w Restauracji „Żmigród”  w Opatowie zostały wygłoszone następujące referaty:

1. Jak powstały Podziemia Opatowskie – Józef Myjak
2. Udział AGH w akcji ratowania Podziemi Opatowie – prof.  Janusz Chmura
3. Podziemia Opatowskie jako podziemne muzeum na przestrzeni 30 lat – Zofia Niedbała
4. Trasy Podziemne jako promocja woj. świętokrzyskiego – dr  Cezary Jastrzębski

Następnie w Sali Konferencyjnej w Muzeum w Krzemionkach, zostały przedstawione następujące referaty:

1.  ,, Klaster – czyli synergiczna forma współpracy dofinansowywania ze środków EU” – Cezary Molski
2. ,,Prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach – zabytek klasy światowej i wyjątkowa atrakcja turystyczna ” – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Artur Jedynak i Kamil Kaptur
3. ,, Najważniejsze problemy zawiązane ze zgłoszeniem neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego  w Krzemionkach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ” – dyr.  Włodzimierz Szczałuba
4. ,, Podziemna trasa turystyczna na Kadzielni – przykład zagospodarowania jaskini dla edukacji geologicznej ” – Geopark Kielce  Michał Poros
5. ,, Zaprojektowanie i realizacja trasy multimedialnej – na przykładzie Kopalni Soli w Bochni oraz podziemi pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie ‘’ –  dyr. zarządzający Adventure Sławomir Mazan
6. Prezentacje Tras Podziemnych
 
Wieczorem w sobotę na uroczystej kolacji w hotelu wymieniano doświadczenia, poglądy na temat funkcjonowania obiektów, promocji oferty turystycznej itp. Ostatniego dnia rano odbyło się podsumowanie i zakończenie Forum w Krzemionkach i Opatowie oraz Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski.

W Forum uczestniczyło 16 tras stowarzyszonych:
– Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
– Muzeum Miejskie ,,Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
– Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
– Sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach
– Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu [trasy: Sztolnia Królowa Luiza oraz Kopalnia Guido]
– Kopalnia Soli w Kłodawie
– Kopalnia ,,Liczyrzepa” Sztolnie Kowary
– Groty Nagórzyckie
– Kowarskie Kopalnie
– Międzyrzecki Rejon Umocniony – trasa w Pniewie
– Trasa Turystyczna Bastion VII Nadszaniec Twierdzy Zamość
– Fort Legionów Warszawa
– Twierdza Toruń
– Jaskinia Wierzchowska Górna
– Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

oraz 8 tras niestowarzyszonych:

– Rzeszowskie Piwnice
– Chełmskie Podziemia Kredowe
– Ośrodek ,,Brama Grodzka Teatr NN” Lublin
– Muzeum Zagłebia w Będzinie
– Muzeum Miasta Łodzi
– ,,Projekt Arado”  Zaginione Laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze
– Sandomierski Oddział PTTK
– Geopark Kielce

Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na turystykę specjalistyczna – jedną z jej odmian jest turystyka podziemna. W 1996 roku narodziła się w Polsce idea integracji firm i osób zajmujących się użytkowaniem dla celów turystycznych wszystkich kategorii podziemnych obiektów. W roku 1998 powstało Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski [SPTTP]. Przedstawiciele podziemnych tras turystycznych wtedy po raz pierwszy ,,wyszli z podziemi”, by rozpocząć proces aktywnego, wspólnego pokazywania turystom skarbów Polski, ukrytych pod powierzchnią ziemi. Oparty na pasji pozytywnego działania, poparty wiedzą i praktyką o polskich podziemiach, ruch organizatorów turystyki w tych specyficznych obiektach, podjął jedyne  w swoim rodzaju, pionierskie przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji produktu turystycznego ,,POLSKIE PODZIEMIA”. Dzięki wieloletniej akcji promocyjnej, udziałowi w targach turystycznych, publikacjom, prowadzeniu wzajemnej promocji oraz żywej stronie internetowej www.podziemia.pl  w ciągu kilkunastu lat rozwijał się  ważny, markowy produkt turystyczny. Coroczne, na ogół przedsezonowe spotkania w postaci otwartego forum są też okazją do pełnej prezentacji i promocji kolejnych gospodarzy tych spotkań, jak również omówienie planów na przyszły rok.

Powrót do "Kronika"