MARZEC 2017 KONFERENCJA Z OBIEKTY I TERENY POGÓRNICZE

„W dniu 31 marca odbyła się we Wrocławiu I konferencja z cyklu OBIEKTY I TERENY POGÓRNICZE pt. Podziemne trasy turystyczne w Polsce – potencjał i zagrożenia. Konferencja zorganizowana przez KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe i Radę Górniczą oraz Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, pod patronatem prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Głównego Geologa Kraju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, była próbą znalezienia odpowiedzi na główne problemy związane z funkcjonowaniem podziemnych tras turystycznych, zwłaszcza w kontekście zagadnień bezpieczeństwa oraz wypracowania odpowiednich regulacji formalno-prawnych. W gronie prelegentów, min. Prezesa i Przewodniczącychww. instytucji oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedstawicieli KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR i Akademii Górniczo-Hutniczej, znaleźli się członkowie SPTTP. Sesja referatowa dotyczyła głównie trudnej sytuacji tras turystycznychzlokalizowanych w byłych kopalniach, które zostały objęte ponad 2 lata temu przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Wystąpienia wzbudziły żywą dyskusję, zarówno po stronie użytkowników tych tras i innych osób, którym zależy na rozwoju turystyki oraz ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak i Prezesa WUG – odpowiedzialnego za egzekwowanie wymogów PGG. Pozostaje mieć nadzieję, że konferencja pomogła lepiej zrozumieć obu stronom przedstawione argumenty, a Rada Górnicza wypracuje w porozumieniu z innymi podmiotami satysfakcjonujące wszystkich nowe zapisy w PGG, w ciągu najbliższych 2. lat obowiązującego w tym zakresie vacatio legis.” –  Jan Gustaw Jurkiewicz

Powrót do "Kronika"