VI.2004 POLSKA - ATLAS DROGOWY, PRZEWODNIK

Wydawnictwo Kartograficzne „DAUNPOL” skierowało do rozpowszechniania interesujący produkt zawierający m. in.: turystyczny atlas Polski na 70 arkuszach w skali 1:300.000, plany 20 miast, indeks miejscowości, wykaz przejść granicznych, a także informacje tematyczne: pomniki kultury i przyrody, uzdrowiska, parki narodowe i krajobrazowe, agroturystykę oraz w ramach współpracy z SPTTP produkt „podziemne trasy turystyczne” (rozmieszczenie, wykaz z krótkimi opisami, informacje o organizatorach zwiedzania).

W.K. „DAUNPOL” Warszawa – www.daunpol-pilot.com.pl

Powrót do "Kronika"