26-27.IV.1996 I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PODZIEMNYCH TRAS TURYSTYCZNYCH

W dniach 26-27 kwietnia 1996 r. w Chełmie, z inicjatywy firmy Chełmskie Podziemia Kredowe „Labirynt” s.c. oraz wsparciu ze strony urzędu Wojewody Chełmskiego i samorządu miasta Chełma odbyło się I-sze, historyczne spotkanie użytkowników i organizatorów ruchu turystycznego w polskich podziemiach. W spotkaniu uczestnikami byli przedstawiciele tras: Jaskinia Raj – Janusz Karpiński Jaskinia Wierzchowska Górna – Jerzy Roszkiewicz, Wiesława Kołodziej K.S. „Wieliczka” – Trasa Turystyczna – Barbara Zapadlińska, Małgorzata Sęk Zabytkowa Kopalnia w Tarnowskich G. – Józef Moszny Sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich G. – Stefan Gwóźdź Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu – Jerzy Kosmaty Neolityczna Kopalnia Krzemienia – Krzemionki – Magdalena Mazoń Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu – Bronisław Augustyński Podziemna Trasa Turystyczna w Jarosławiu – Joanna Kociuba Tajemnicze Podziemne Miasto w Głuszycy – Józef Piksa, Zdzisław Łazanowski Podziemne Fabryki Walimia – Bogdan Rosicki, Józef Bugdalski Chełmskie Podziemia Kredowe – Grażyna Biernacka, Józef Tworek W ramach programu Forum odbyło się: prezentacja tras i wymiana poglądów nt. ich użytkowania, wykłady popularno-naukowe nt.; „Budowa geologiczna okolic Chełma” oraz „Odkrycia archeologiczne w Chełmskich Podziemiach Kredowych”, otwarcie czasowej wystawy w Muzeum Okręgowym w Chełmie pt. 'Podziemne Trasy Turystyczne Polski”, zwiedzanie Chełma oraz Chełmskich Podziemi Kredowych z programem specjalnym. Uczestnicy I Forum powołali, celem koordynacji dalszych przedsięwzięć środowiska, Społeczną Radę Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce w składzie: Józef Piksa – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Głuszyca Barbara Zapadlińska – Specjalista ds. Reklamy KS „Wieliczka” TT Jerzy Roszkiewicz – właściciel firmy BUT GACEK w Krakowie Józef Tworek – współwłaściciel firmy ChPK „Labirynt” w Chełmie.

Upoważniono Radę do nawiązania współpracy z UKFiT, przygotowania folderu o trasach oraz organizacji kolejnych spotkań „podziemnych”.

Powrót do "Kronika"