2003 TURYSTYKA W GMINIE I POWIECIE

Ukazała się, w serii Biblioteczka POT, jako materiał szkoleniowy dla działaczy samorządowych, pozycja książkowa pt. „Turystyka w gminie i powiecie”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gordona”. Wydawca: POT, Warszawa 2003, ISBN 83-7336-118-9. W podrozdziale „W mozaice inicjatyw” prezentowana jest działalność Stowarzyszenia jako pozytywny przykład integracji zarządzających podziemnymi trasami.

IX.2003 MAPA "POLSKIE PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE"

Staraniem Zarządu SPTTP, we wrześniu 2003 r. ukazała się wydana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej mapa „Polskie Podziemne Trasy Turystyczne”. Na stronie tytułowej mapy, schematycznie ukazane zostało rozmieszczenie 41 tras natomiast na odwrocie znajduje się wykaz z krótkim opisem wszystkich tras, podstawowe definicje, informacje praktyczne dla turystów oraz o działalności Stowarzyszenia. Tekst informacji jest tłumaczony równolegle na język angielski, a całość wzbogaca 24 fotografii i grafika.

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PODZIEMNYCH TRAS TURYSTYCZNYCH


27-28 września 2003 r. w Zabrzu odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Program Forum obejmował: Prezentacja filmu „Skansen Górniczy „Królowa Luiza”. Referaty: Józef Tworek – „Rola SPTTP w tworzeniu produktu turystycznego POLSKIE PODZIEMIA” mgr Piotr Tatara – Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu produktu turystycznego pod nazwą „Zabytki techniki” mgr Jan Gustaw Jurkiewicz – „Zabytki techniki i architektury górniczej – niewykorzystane walory turystyczne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” mgr Marcin Lesiak – „Zabrze – śląski ośrodek kultury technicznej i turystyki przemysłowej” mgr inż. Janusz Chmura – „Ochrona najcenniejszych zabytków podziemnych w pracach PTOZP HADES-Polska” dr Wojciech Chróścielewski – „Radon a podziemne trasy turystyczne” prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn – „Nietoperze – mieszkańcy podziemi” Zwiedzanie podziemi Skansenu „Królowa Luiza”. Piknik przy parowej maszynie wyciągowej (pokaz pracy maszyny parowej, koncert orkiestry górniczej KWK „Makoszowy”, pokaz ogni sztucznych). Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Węglowego. Zwiedzanie najciekawszych zabytków techniki i architektury Zabrza. Spektakl teatralny w reżyserii Zbigniewa Stryja „Ojcowizna” w zabytkowej łaźni górniczej na terenie Skansenu „Królowa Luiza”. Referaty: Produkt turystyczny „Polskie Podziemia” Zabytki techniki i architektury górniczej Nietoperze – mieszkańcy podziemi

15.XII.2003 NOWE TRASY STOWARZYSZONE

Z dniem 15 grudnia 2003 roku do grona tras stowarzyszonych przyłączyły się:

– TRASA MIĘDZYRZECKA MRU (woj. lubuskie)

– PODZIEMIA OPATOWSKIE (woj. świętokrzyskie)

– RZESZOWSKIE PIWNICE (woj. podkarpackie)

– FORT LEGIONÓW – WARSZAWA (woj. mazowieckie)

31.XII.2003 PROMOCJA W INTERNECIE DO 31.XII.2003

Z dniem 31 grudnia 2003 roku zakończona została promocja Stowarzyszenia, tras stowarzyszonych oraz produktu turystycznego „POLSKIE PODZIEMIA” pod adresem internetowym www.ptt.pl. Strona ptt.pl powstała w 1998 roku z inicjatywy firmy ProMARCOS pod wpływem kontaktów z działaczami tworzącego się dopiero Stowarzyszenia PTT, a od 2000 roku była utrzymywana i redagowana przez powstałe formalnie SPTTP. W latach 1998-2003 witrynę ptt odwiedziło łącznie 65.664 internautów, z tego w latach 2000-2003 – 49.327. Największą liczbę odwiedzających odnotowano w 2003 roku (średnio miesięcznie – 1.333 internautów z rekordowym miesiącem lipcem – 2.344 odwiedzin). Ponieważ starania Zarządu SPTTP o przejęcie prawa własności do domeny ptt zakończyły się niepowodzeniem, z dniem 1 stycznia 2004 roku uruchomiona została oficjalna, stanowiąca wyłączną własność Stowarzyszenia witryna www.podziemia.pl na serwerze firmy OPCOM. Zawartość witryny podziemia.pl stanowi efekt merytorycznej i technicznej pracy zespołu powołanego przez Zarząd SPTT w składzie: Józef Tworek, Jerzy Roszkiewicz, Tomasz Roszkiewicz, Piotr Turno, wspieranego przez pozostałych członków Stowarzyszenia oraz inne zainteresowane problematyką podziemi osoby.

Powrót do "Kronika"